Sunday, November 20, 2011

Bonthu Nagi Reddy Felicating Anna YSR Statue @ Anaparthy , East Godavari !!


BNR @ Anaparthy Center YSR Statue.

BNR Felicating Anna YSR Statue.